Załatwiamy za Ciebie

Załatwiamy za Państwa większość formalności związanych z naszą współpracą:

  • warunki techniczne
  • umowy przyłączeniowe
  • uzgodnienie dokumentacji w gminach, gazowniach i innych instytucjach
  • składamy wnioski o decyzje na budowy sieci wodnych, gazowych oraz instalacji w starostwach
  • odbieramy stosowne decyzje i pozwolenia od urzędów po uzyskaniu od Państwa pełnomocnictwa
  • rozpoczynamy i kończymy wykonania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
  • rejestrujemy dzienniki budów w Starostwach
  • dodajemy pełną obsługę geodezyjną, inwentaryzacja powykonawcza
  • dbamy o odbiór wykonywanych robót.
  • przygotowujemy pełną dokumentację zdawczo – odbiorczą do zawarcia umów na dostawy wody i gazu.

 
Skontaktuj się z nami! »